KONTAKT

Emmaboda & Lessebo

Emmaboda: 0471-100 58
Lessebo: 0478-101 82

info.emmaboda@elteknikel.se

Torsås, Kalmar & Karlskrona

Torsås: 0486-202 50
Kalmar: 0480-109 10
Karlskrona: 0455-191 01

info.emj@elteknikel.se

Ekonomi & Fakturafrågor

Elteknik Ekonomi: 070-870 52 46

kristina@elteknikel.se

Behöver du hjälp?
Ta kontakt med vårt närmaste kontor! 

 

Kontakt

Vanliga frågor om offert och faktura

u

När kommer ni ut och gör offert

För vissa tjänster har vi en tariff och kan ge ett ungefärligt pris per telefon eller e-post. För en korrekt prisbild, samt se över det faktiska behovet, sker i regel ett besök inom 5-10 dagar efter kontakt.

Vid akuta fall där det är fara för person, eller vid försäkringsärende kan besök & offert ske snabbare.

u

Hur länge gäller offerten?

Generellt sätt gäller offerten i 30 dagar, men det kan finnas tillfällen då vi ger en längre tid om det finns behov, ta en kontakt
u

Hur fakturerar ni

Vi fakturera när arbetet är utfört till godkänd standard, ni kan få faktura via e-post eller post.
u

När kommer fakturan

För privatkunder som använder ROT-avdrag har vi 10 dagar som betalningsvillkor.

För företag och offentlig sektor kan det vara lite olika förfallodatum beroende på uppdragets karaktär och överenskommelse, men generellt 30 dagars betalningsvillkor.