Brandskydd

Centraler för brandskydd övervakar flera sektioner kontinuerligt för både avbrott, kortslutning och larm.

Till brandlarmscentralerna finns ett brett utbud av rök- och värmedektektorer, brandsförsvarstablå, larmsändare, branddörrstängning och andra brandskydd.

 • Brandlarmscentral
 • Rökdektektorer
 • Röksugande system
 • Brandvarnare
 • Värmedektektorer
 • Branddörrstängning
 • Handbrandsläckare
 • Brandfiltar
 • Flamskydd
 • Släcksystem
 • Brandsäkra skåp
 • SMS bevakning
Privata Hushåll

Hushålls tjänster

9

Brandskydd

Ett brandlarm hindrar inte en brand från att uppstå, men det kan vara avgörande för hur effektiv utrymningen eller släckinsatsen blir.

Rökdektektorer kan kännas självklara och många hem har även brandfilt och handbrandsläckare i hemmet.

Brandskydd för personlig fastighet kan vara heltäckande eller utformas som delskydd där t.ex. enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.

9

Smarta Hem

För privatperson har du möjlighet att få uppdateringar via din mobil från brandlarmcentralen.
Företag

Företags tjänster

9

Brandlarmscentraler

Brandskyddet kan vara heltäckande eller sektionsvis styrda, centralen styr larmsändare, branddörrsstänging m.m.

Det finns ett stort utbud som kan specialanpassas om ert företag eller industri hantera olika material, produkter eller kemikalier, eller andra heta arbeten som kräver extra starkt brandskydd.

Offentlig Sektor

Offentlig Miljö tjänster

9

Offentlig miljö

Vi har installerat kompletta system för hälsocentraler, kommunala bolag, offentliga miljöer, industrier, företag och i privata hushåll.
Vårt arbete

Axplock av Projekt

Förbättra brandskyddet för din hemmiljö, arbetsplatsmiljö med ett mångsidigt och skräddarsytt brandskydd, där första hjälpen och första insatsen är avgörande för att rädda liv, förebygga olyckor och hålla en hög säkerhet för ett tryggare hem och arbetsplats.

Vi installerar ett komplett brandlarmsanläggning som passar era behov.

Brandskydd

 • Dektektorer
 • Kabeldragning
 • Inkoppling
 • Nulägesanalys
 • Brandskyddskontroll
 • Förebyggande insatser
 • Information och medvetenhet
Brandlarm

 • Brandvarnare
 • Värmedektetorer
 • Rökdektektorer
 • Röksugning
 • Rökluckor
 • Brandsäkra skåp
 • Släckningssystem

Behöver du hjälp?
Ta kontakt med vårt närmaste kontor!