TV & CCTV

Våra servicetekniker arbetar med felsök, service, underhåll och installationsarbete för t.ex. kabel-tv, digital tv, cctv, t.ex. olika typer av kameraövervakningssystem m.m.

 • Kabel-tv
 • Digital tv
 • Hemmabio
 • Closed Circut Television (CCTV)
 • TV-övervakningsystem
 • Kameranläggning
 • Smarta Hem
 • TV, Ljud & Antenn
 • Mediacenter
Privata Hushåll

Hushålls
tjänster

9

Digtala TV system

Digital-tv kopplas idag in via fiber, kabel, adsl, antenn eller parabol.

Signalmottagning beror på förutsättningar och dina behov. Vissa kanaler går endast att nå via parabol, medan andra tv-tjänster har flera plattformer som alternativ för att visa samma utbud.

Beroende på fastighetens läge och om bredband med fiber, adsl eller mobilt nätverk finns att tillgå finns olika system. Vi hjälper dig!

9

Inbrottslarm med kamera

Många hem är idag utrustade med hemlarm och egen larmcentral, till detta kan man komplettera ett kameraövervakningssystem.

Du kan få notiser (från ditt smarta hem) till din mobiltelefon, men även får rörliga bilder i realtid över vad som händer i hemmet om du har ett inkopplat och installerat larm med kameraövervakning.

9

Personuppgiftslagen

Om digital teknik används vid övervakning av andra ställen som allmänheten inte har tillträde till, som t.ex. ditt privata hem så är det personuppgiftslagen som gäller.
Företag

Företags
tjänster

9

Kameraövervakning

Bevakning av område eller fastighet, detta gör det möjligt att fånga upp, förmedla, bearbeta, lagra samt presentera rörliga bilder.

Idag är det framförallt med digitala kameror, med inspelningsenheter och överföringstekniker som komplettera larmcentraler.

Larmcentralen kan ta emot och verifiera ett larm genom kamera övervakning. Detektera händelser och vidarebefordra ett larm till en inbrottsanläggning.  Ett utlöst inbrottslarm eller passerhändelse kan trigga igång en inspelning.

9

Tillstånd & lagar

Det är länsstyrelsen på orten som beviljar tillstånd för lokalt och allmän kameraövervakning. Ibland räcker det att man anmäler sitt system med kameraövervakning till länsstyrelsen i förväg.

Lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen är de två lagar som reglerar kameraövervakning.

Offentlig Sektor

Offentlig Miljö
tjänster

9

CCTV-anläggningar

Elteknik uppfyller tillsammans med en samarbetspartner de krav för systemuppbyggnad. Krav på person och företag som utför installationer för CCTV-anläggningar är också uppfyllda genom certifierad samarbetspartner.

Personcertifiering indelas i två nivåer:
• Behörig ingenjör Installation
• Behörig Ingenjör Konstruktion.

9

Klass 1 -2 & Klass 3-4

Företagscertifieringens två nivåer:
• Klass 1-2
• Klass 3-4
Klasserna reglerar normer och riktlinjer för hur projektering och installation som skall utföras.
9

Allmän kameraövervakning

Allmän kameraövervakning innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde.
Om du vill övervaka ett sådant område behöver du få ett tillstånd för det alternativt anmäla saken till Länsstyrelsen. Du behöver dock inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande.

 

Det avgörande är att allmänheten inte har tillträde till platsen.

 

Vårt arbete

Axplock av Projekt

Våra service tekniker är utbildade för att installera kameraövervakning på slutet område, t.ex. i hemmet eller på område inom företaget. Där behövs inget tillstånd, däremot på allmän plats behöver man tillstånd av länsstyrelsen för att ha kameraövervakning.

En allmänn plats innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Ansökan görs direkt till Länsstyrelsen på din ort, ibland kan det räcka att man anmäler kameraövervaningen till Länsstyrelsen i förväg, men vi rekommendera att man får ett tillstånd beviljat för allmän kameraövervakning för privat företag eller offentlig sektor.

TV & Kabel TV

 

 • Signalmottagning
 • Felsökning
 • TV, Ljud och Antenn
 • Hemmabio
 • Mediacentraler
 • Musikanläggning för hem
 • Teknisk lösning för ljud och bild.

 

 • CCTV
 • Förebygga brott
 • Kameraövervakning
 • Industriprocesser
 • Trygg & Säker arbetsmiljö
 • Hjälp med ansökan till Länsstyrelse för tillstånd

Behöver du hjälp?
Ta kontakt med vårt närmaste kontor!