Lessebo

Från Lessebo utgår 2 medarbetare, verksamheten här är en filial till Emmaboda.

Emmaboda Elteknik

Verksamheten i
Lessebo

Lessebo är en filial från Emmaboda, det har många gånger varit en fråga för tillgänglighet för både våra kunder men också våra medarbetares behov.

Service & Kvalitet
I allt vi gör

Emmaboda Elteknik i Lessebo.

Uppdrag

  • Vårt geografiska arbetsområde för är framförallt i anknytning till Emmaboda och Lessebo, men vi har också större projekt i närliggande kommuner, län och landskap.

Partners

  • Vi har flera partners för olika sektorer som gör att vi kan erbjuda ett större tjänsteutbud.
Platschef & Arbetsledare
Platschef

Axel Svensson
070-223 11 65
axel@elteknikel.se

Arbetsledare

Lars Nyström
070-670 84 15
lars@elteknikel.se

Arbetsledare

Tobias Hildningsson
070-646 48 96
tobias@elteknikel.se

Behöver du hjälp?
Ta kontakt med vårt närmaste kontor!