Solenergi

Förnybar energi för småhusägare, privata fastigheter, företag, industri eller kommun och energibolag. Sollcellspaneler som fångar upp solenergi genom olika solfångare blir allt vanligare.

r

Se hit! Nytt för 2021

Från och med den 1 Januari 2021 kan du få skattereduktion på grön teknik! Fråga oss för mer information.

 • Solel
 • Solceller
 • Förnybar energi
 • Värme & Electricitet
 • Eget elbehov
 • Försäljning till elnät
Privata Hushåll

Hushålls
tjänster

9

Småhusägare

Koppla solenergi till ditt existerande vattenburna system, eller som ett komplement för att hålla nere energikostnaden.
9

Fritidshus

I de fall ledningsbunden elektricitet saknas eller är dyr att applicera om de ligger långt ifrån elnät m.m. För fritidshus som behöver värme och elektricitet är solenergi ett väl värt alternativ.
Företag

Företags
tjänster

9

Företag & Industri

Med högre krav på hållbarhet och miljö inom industri kan solcellsanläggningar bli en långsiktig investering med låg ränta och lång amorteringstid.

Soleneri har endast en fast kostnad under avskrivningstiden vilken blir oberoende av energiprisändringar

9

Lantbruk

För skogs och jordbruk kan solenergi bli en god investering om fastigheten behöver ytterligare elektricitet eller värme som ligger längre från elnätet.
Offentlig Sektor

Offentliga
tjänster

9

Kommun & Landsting

Offentliga byggnader inom kommunen har ofta ett hållbarhetsperspektiv, där solenergi med fördel kan användas.
9

Kommunbolag

Solel på anläggningar och byggnader kan med fördel kombineras med biobränsle.
Vårt arbete

Axplock av Projekt

 

 

 

Solenergi bidrar till miljömedvetenhet, hållbara mål där solceller generera elektricitet där elbehoven överensstämmer med tillgänglig solstrålning. Byggnadsintegrerade solceller kan anslutas till elnätet.

Solceller

 • Offert
 • Kabeldragning
 • Inkoppling
 • Garanti
Solenergi

 • Låg ränta
 • Lång amorteringstid
 • En fast kostnad
 • Sälj överskottsel

Behöver du hjälp?
Ta kontakt med vårt närmaste kontor!